CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HẢI PHÒNG

Hotline
0904 113 059
Email
knsangtao@gmail.com

Tài trợ giai đoạn đầu cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST (P1)

Cập nhật: 13-05-2020 07:48:50 | Tin tức quốc tế | Lượt xem: 63

Việc tiếp cận tài chính được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với sự phát triển của tinh thần kinh doanh nói chung và của các doanh nghiệp đổi mới nói riêng. Theo khảo sát Khảo sát hiệu quả môi trường kinh doanh và doanh nghiệp (EBRD) được thực hiện năm 2009, có tới 47% các công ty Đông Nam Âu coi việc tiếp cận tài chính hạn chế là một trở ngại đáng kể cho sự tăng trưởng và phát triển của họ.

Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2008, tài chính là một trong những mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp ở các nền kinh tế Trung Á. Sự tồn tại của những hạn chế về tài chính làm giảm khả năng một công ty sẽ thực hiện các dự án đổi mới. Mối quan tâm đầu tiên mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ đề cập đến là tài chính và các vấn đề liên quan thường xuyên hơn những vấn đề khác. 

Một số giai đoạn gọi vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp thường được phân biệt:

a) Giai đoạn ươm mầm (seed stage) bao gồm nghiên cứu ban đầu và phát triển ý tưởng thương mại hay ý tưởng kinh doanh, tập trung vào việc xác định tính khả thi kỹ thuật, tiềm năng thị trường và khả năng kinh tế của nó;

b) Giai đoạn khởi nghiệp (startup stage) bao gồm việc phát triển nguyên mẫu sản phẩm, nghiên cứu thị trường ban đầu và các hoạt động tiếp cận thị trường và thành lập một tổ chức kinh doanh chính thức;

c) Giai đoạn phát triển ban đầu (early-growth stage) liên quan đến thương mại hóa và tăng trưởng quy mô nhỏ cũng như đặt nền tảng cho tăng trưởng trong tương lai;

d) Giai đoạn mở rộng (expansion stage) là giai đoạn tăng trưởng đáng kể về quy mô và tác động thị trường của doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ xem xét hai giai đoạn gọi vốn đầu tiên của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Nhiều nguồn tài chính truyền thống giai đoạn phát triển ban đầu không có sẵn ngay lập tức hoặc đủ cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Thực tế, các dự án dựa trên đổi mới có rủi ro cao hơn, làm phức tạp mối quan hệ giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp với các nhà đầu tư bên ngoài. Trong khi các quỹ cá nhân của những người sáng lập, cộng tác viên và bạn bè thân thiết của họ thường không đủ để đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp, thì sự không chắc chắn về kết quả, tính chất vô hình của tài sản của các doanh nghiệp đổi mới (thiếu tài sản thế chấp), sự biến động của các dòng tiền mặt của họ và việc thiếu hồ sơ theo dõi thường làm cho chúng không phù hợp cho các khoản vay ngân hàng. Trong các nền kinh tế thị trường mới nổi, vấn đề tài chính giai đoạn đầu càng trầm trọng hơn do thị trường dịch vụ tài chính còn kém phát triển. Với những rào cản này, một loạt các nhà cung cấp vốn và các trung gian tài chính chuyên ngành được yêu cầu để lấp đầy khoảng trống tài chính. Chúng ta có thể phân biệt ở đây ba nguồn cung cấp tài chính điển hình: tổ chức tài chính vi mô (MFI) cung cấp tín dụng nhỏ, chính phủ cung cấp tài trợ và nhà tài trợ bên ngoài, chẳng hạn như nhà đầu tư thiên thần hay quỹ đầu tư mạo hiểm. 

1. Tài chính vi mô.

Trong một số trường hợp nhất định, tín dụng nhỏ có thể đóng vai trò tài trợ ươm mầm cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, đây có thể là công cụ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp được xây dựng theo các phương pháp và khám phá mới trong các lĩnh vực như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và dịch vụ môi trường. Tín dụng nhỏ có thể được sử dụng để mua thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ máy tính như cơ sở dữ liệu và công cụ thiết kế web. Những công cụ này cũng có thể hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp mới trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ và có được các dịch vụ kinh doanh, như chuẩn bị kế hoạch kinh doanh và nghiên cứu môi trường cạnh tranh. Tuy nhiên, sau đó, việc thực hiện các dự án đổi mới đòi hỏi số lượng tài chính lớn hơn làm hạn chế phạm vi sử dụng tín dụng nhỏ của các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp khởi nguồn (spin off) của các trường đại học. Tài chính vi mô là một công cụ tương đối mới để phát triển kinh doanh ở các nước công nghiệp hoá. Năm 2010, EU đã thành lập Tổ chức Tài chính vi mô châu Âu, tổ chức này sẽ cung cấp khoảng 45.000 khoản vay lên tới 25.000 EUR cho các doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc những người thất nghiệp muốn thành lập doanh nghiệp của riêng họ. Các công ty có quyền tiếp cận tín dụng nhỏ cũng được hưởng lợi từ các chương trình đào tạo cho quản lý và nhân viên. Một trong những mục tiêu của các chương trình như vậy bao gồm nâng cao nhận thức của các nhà quản lý về tiềm năng đổi mới. Trong số các quốc gia thành viên mới của EU, Romania đã công nhận rằng tại các khu vực kém phát triển, các doanh nghiệp siêu nhỏ gặp khó khăn trong việc tiếp cận tài chính, cản trở năng lực công nghệ của họ. Là thành viên của Chương trình Hoạt động khu vực, với sự hỗ trợ của EU, Romania đã phát triển các cấu trúc hỗ trợ kinh doanh khu vực cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác. 

Mặc dù các khoản vay được cung cấp thông qua tín dụng nhỏ trong hầu hết các trường hợp không vượt quá 25.000 EUR và thường không thể đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp khởi nghiệp, nhưng trong một số trường hợp nhất định, chúng có thể thay cho nguồn tài chính của những người sáng lập ở giai đoạn đầu của vòng đời doanh nghiệp.

2. Các chương trình tài trợ của các cơ quan chính phủ là một nguồn tài chính khác cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ở giai đoạn đầu phát triển.

Theo các chương trình này, các công ty mới thành lập thường nhận được tiền một cách vô điều kiện, tức là họ không phải hoàn trả nếu dự án không thành công. Các chương trình như vậy cho phép ươm mầm và nảy mầm sớm các ý tưởng sáng tạo và cung cấp một sự đảm bảo nhất định cho các nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, để đầu tư có hiệu quả, một số điều kiện phải được tôn trọng.

Các tiêu chí được sử dụng bởi các cơ quan quản lý để lựa chọn các công ty tiềm năng cao phải chính xác và minh bạch, và phù hợp với các tiêu chí của các nhà đầu tư tư nhân. Kinh nghiệm cũng cho thấy rằng các chương trình tài trợ công thành công thường được phân cấp do đó phù hợp hơn với nhu cầu của người nộp đơn và tạo cơ sở cho việc tài trợ dài hạn trong tương lai của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Cuối cùng, trong một số trường hợp, chính phủ thuê các tổ chức tư nhân quản lý ngân sách của các chương trình tài trợ và lựa chọn các công ty và dự án.

Trong những năm gần đây, một số chương trình tài trợ công đã được triển khai ở các nước Trung và Đông Âu. Một số quốc gia thành viên mới của EU có các chương trình cung cấp tài chính trực tiếp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ví dụ, Chương trình Progres và Chương trình Zaruka tại Cộng hòa Séc, ra mắt năm 2005, cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực được lựa chọn để hỗ trợ họ thực hiện kế hoạch kinh doanh và tăng năng cường lực cạnh tranh. Đồng thời, kể từ năm 2003, Ngân hàng Phát triển quốc gia Hungary Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, số 14.2020 21 đã cung cấp tài chính vốn trực tiếp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hungary, và tại Slovenia, Quỹ Doanh nghiệp Slovene cung cấp các dòng tài chính vốn, cấp các dòng tín dụng cho các công ty khởi nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi việc thành lập các công ty sáng tạo mới. Một ví dụ về chương trình như vậy là Chương trình TechnoPartner tại Hà Lan Chương trình TechnoPartner là một ví dụ về chương trình được gọi là nhóm bốn công cụ: Trợ cấp khai thác tri thức TechnoPartner, Cơ sở ươm mầm TechnoPartner, Chứng chỉ TechnoPartner và Chương trình thiên thần kinh doanh TechnoPartner (BAP).

Chương trình trợ cấp khai thác tri thức TechnoPartner khuyến khích các tổ chức tri thức khởi nghiệp (viện nghiên cứu và trường đại học) và các bên tư nhân thành lập các công ty thâm dụng tri thức và đổi mới ở Hà Lan. Để giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, chương trình: - Hỗ trợ sàng lọc nghiên cứu và tìm kiếm các doanh nhân; - Trợ cấp chi phí đăng ký bằng sáng chế; - Tạo điều kiện tiếp cận thiết bị thí nghiệm; - Huấn luyện cho các nhà quản lý; - Cung cấp tài trợ tiền ươm mầm. Cơ sở ươm mầm TechnoPartner tăng cơ hội cho những người khởi nghiệp công nghệ có được tài chính. Đồng thời, cấp Chứng chỉ TechnoPartner cho các công ty khởi nghiệp công nghệ cao, Chính phủ giảm rủi ro cho các ngân hàng, nơi cung cấp tài chính cho họ và cải thiện tỷ lệ hoàn vốn rủi ro cho các nhà đầu tư khác.

Thông qua chương trình kinh doanh Angel Programme, Chính phủ tư vấn cho các doanh nhân mới và các nhà đầu tư không chính thức mới (các nhà đầu tư thiên thần) về các cơ hội đầu tư hiện có. Cuối cùng, chương trình tổ chức các phiên thông tin "về vốn khởi đầu" và cung cấp một cuốn sách nhỏ chứa thông tin tương tự. Có tới 104 doanh nghiệp khởi nghiệp hiện đang hoạt động từ sự hỗ trợ của chương trình TechnoPartner. Gần đây, các công ty nước ngoài đã ngày càng bắt đầu thành lập các chi nhánh công nghệ cao ở Hà Lan để hưởng lợi từ chương trình này. (còn nữa)

Theo Tạp chí Khởi nghiệp ĐMST số 14

Bộ Khoa học và Công nghệ

 
ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên:
Số ĐT:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:

ĐỐI TÁC

0904.113.059

Thiết kế bởi Vinaweb