Hotline
0912 940 509
Email
knsangtao@gmail.com

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 25-03-2020 02:48:07 | Tin tức Hải Phòng | Lượt xem: 69

UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Hải Phòng. Tại Chỉ thị này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận huyện:

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thực hiện các thủ tục hành chính  trong cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chuyên ngành. Tuyên truyền, khuyến khích các nhà đầu tư góp vốn hình thành quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo để thực hiện đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo chỉ đạo UBND thành phố tại các Văn bản đã ban hành.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong việc đối chiếu, ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp chưa có trong các mã ngành kinh doanh theo quy định hiện hành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng: Tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư thực hiện các hoạt động kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần góp vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 

Giao Sở Khoa học và Công nghệ khuyến khích, hỗ trợ các viện, trường, các nhà đầu tư, doanh nghiệp thành lập, phát triển các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm công nghệ, vườn ươm doanh nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp.

Phóng sự của THP về việc hình thành Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp TP Hải Phòng

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, rà soát, bố trí quỹ đất theo quy định để hình thành một số không gian khởi nghiệp sáng tạo tập trung, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

Đề nghị Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng, các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân góp vốn hình thành quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo để thực hiện đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị này, định kỳ hàng năm (trước ngày 5/12) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo UBND thành phố để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Download chỉ thị TẠI ĐÂY

Theo Haiphong.gov.vn

 

 
ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên:
Số ĐT:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:

ĐỐI TÁC

Thiết kế bởi Vinaweb