CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HẢI PHÒNG

Hotline
0904 113 059
Email
knsangtao@gmail.com
STT Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 Quyết định số 188/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 09/02/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 Tải về
2 Quy định 409/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo 22/4/2021 Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2021 Tải về
3 Quyết định số 118/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 25/01/2021 Quyết định ban hành chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 Tải về
4 Kế hoạch số 281/KH-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 10/12/2020 Quy định các chính sách của thành phố phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST giai đoạn 2021 - 2025. Tải về
5 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP Chính Phủ 10/05/2019 Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
6 Nghị định 13/2019/NĐ-CP Chính Phủ 01/02/2019 Quy định chi tiết về doanh nghiệp khoa học và công nghệ Tải về
7 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP Chính Phủ 15/05/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Tải về
8 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP Chính phủ 11/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
9 Quyết định số 844/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 18/05/2016 Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" Tải về
10 Quyết định 3362/QĐ-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 07/11/2016 Ban hành quy định tạm thời xử lý hồ sơ tham gia Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025” Tải về
11 Nghị định số 38/2018/NĐ-CP Chính Phủ 11/03/2018 Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo Tải về
12 Quyết định 1665/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 30/10/2017 Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” Tải về

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên:
Số ĐT:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:

ĐỐI TÁC

0904.113.059

Thiết kế bởi Vinaweb