CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HẢI PHÒNG

Hotline
0904 113 059
Email
knsangtao@gmail.com
Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng

Trong giai đoạn 2018 - 2020, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Phát huy tối đa sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia, nhà đầu tư…để hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thứ nhất, đẩy mạnh công tác truyền thông, Sở KH&CN Hải Phòng đã phải làm qua hệ thống website và thúc đẩy hợp tác với các cơ quan truyền thông để làm sao tư tưởng này đi rộng vào những đối tượng quan tâm đến hoạt động đổi mới sáng tạo. Thứ hai, quan tâm đến việc tạo lập bước đầu về cơ sở vật chất như thành lập trung tâm hỗ trợ, hỗ trợ tư vấn về mặt kĩ năng khởi nghiệp. Những ý tưởng khởi nghiệp phải mang tính khả thi và phải đi vào cuộc sống. Ít nhất là phải có kĩ năng ban đầu, việc đào tạo, huấn luyện, Sở cũng đang đẩy mạnh công tác đào tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thứ ba, mở rộng kết nối để tìm ra phương pháp hỗ trợ với bên ngoài, về đầu tư, hợp tác. Ví dụ như khi các doanh nghiệp có ý tưởng, chúng tôi sẽ tìm các doanh nghiệp có thế mạnh về lĩnh vực đó, kể cả doanh nghiệp nước ngoài để đưa ý tưởng đó hoàn thiện hơn, có khả năng cạnh tranh, khả năng tham gia thị trường hơn. Đồng thời cũng đề xuất cơ chế riêng để hỗ trợ trực tiếp cả về pháp lý đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như các cá nhân khởi nghiệp ĐMST. Tuy nhiên, vai trò quan trọng nhất vẫn là ngành KH&CN thực hiện tốt vai trò của mình với tư cách là bà đỡ cho hoạt động ĐMST càng ngày được mở rộng và đi vào chiều sâu.

Xem thêm
Sở Tài chính Hải Phòng

Sở Tài chính Hải Phòng

Theo chương trình hành động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng đến năm 2020, Sở Tài chính chủ trì thực hiện:  (i) Xây dựng đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phồ;  (ii) Tăng cường công tác hướng dẫn kế toán đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ; việc thực hiện các chính sách phí, lệ phí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa;  (iii) Xây dựng đề án hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu công nghiệp cao, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố;  (iv) Xây dựng đề án lựa tổ chức tài chính nhà nước của thành phố thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Xem thêm
Sở Kế hoạch và Đầu Tư Hải Phòng

Sở Kế hoạch và Đầu Tư Hải Phòng

Trong xu hướng phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, các cuộc cách mạng công nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo (hay còn gọi là start-up) là lực lượng chính của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Các công ty khởi nghiệp sáng tạo không giống như các công ty thương mại, sản xuất kinh doanh truyền thống vì yếu tố nghiên cứu công nghệ và sáng tạo trong các công ty này rất cao. Do đó, khởi nghiệp sáng tạo gắn liền với yếu tố rủi ro, nhưng nếu vượt qua các khó khăn thì có thể đem lại giá trị kinh tế lớn. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng xác định một số nguyên tắc cơ bản về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và cơ chế đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước. Trong giai đoạn 2018 - 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng sẽ tập trung hướng dẫn doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu....

Xem thêm
Sở Công Thương  Hải Phòng

Sở Công Thương Hải Phòng

Trong giai đoạn 2018 - 2020, Sở Công thương Hải Phòng đứng ra chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Uỷ Ban Nhân Dân thành phố thành lập hoặc tham gia thành lập chuỗi phân phối sản phẩm theo hình thức đối tác công tư; khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác thành lập các chuỗi phân phối sản phẩm có it nhất 80% doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia trong chuỗi theo quy định.

Xem thêm
Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng

Theo chương trình hành động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng đến năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện:  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chính sách, cơ chế hỗ trợ, các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cảu thành phố và quốc gia  - Hỗ trợ xây dựng, thành lập phát triển các Trung tâm ươm tạo, CLB Khởi nghiệp, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST theo hình thức xã hội hóa hoặc đối tác công tư.

Xem thêm
Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

Theo chương trình hành động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng đến năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện:  - Xây dựng và phát triển mạng lưới đào tạo khởi nghiệp trên địa bàn thành phố; Kết nối các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các khóa đào tạo về khởi nghiệp ĐMST. - Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng khởi nghiệp, kiến thức vận hành quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp theo chuyên đề.  

Xem thêm
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Phòng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Phòng

Theo chương trình hành động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng đến năm 2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện:  - Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo cuộc thi về khởi nghiệp ĐMST, các buổi tọa đàm đối thoại giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp khởi nghiệp, các sự kiện khởi nghiệp, chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. - Hỗ trợ xây dựng thành lập phát triển các trung tâm ươm tạo, CLB khởi nghiệp, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST theo hình thức xã hội hóa công tư. - Xây dựng và phát triển mạng lưới đào tạo khởi nghiệp trên địa bàn thành phố; Kết nối các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các khóa đào tạo về khởi nghiệp ĐMST. - Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng khởi nghiệp, kiến thức vận hành quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp theo chuyên đề.  

Xem thêm
 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng hỗ trợ các doanh nghiệp Hải Phòng xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu; tổ chức đào tạo, tập huấn về lĩnh vực xúc tiến thương mại và nghiệp vụ kinh doanh thương mại quốc tế cũng như giúp doanh nghiệp Hải Phòng và nước ngoài tìm kiếm bạn hàng, đối tác và cơ hội kinh doanh.

Xem thêm
Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực – nhân tài Hải Phòng

Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực – nhân tài Hải Phòng

Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực – nhân tài Hải Phòng đã và đang hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đóng góp nhiều cho công tác tham mưu, tư vấn phản biện đối với các hoạt động nhiều mặt của thành phố, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác nhân lực và nhân tài, được lãnh đạo thành phố và xã hội ghi nhận. Trong giai đoạn sắp tới, Hội tiếp tục xây dựng, củng cố hội vững mạnh; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tập hợp các chuyên gia trong và ngoài thành phố nghiên cứu về cuộc cách mạng 4.0, các điều kiện và nhu cầu của Hải Phòng và chuẩn bị nguồn lực cho việc triển khai thực hiện; tiếp tục mở rộng và tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế đề đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố…

Xem thêm
Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hải Phòng

Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hải Phòng

Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hải Phòng đã và đang nỗ lực để xây dựng được ngôi nhà chung cho cộng đồng doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh. Trong giai đoạn hiện tại, Hiệp hội đã có nhiều hoạt động phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp một số tỉnh phía bắc để làm cầu nối kết nối giữa các doanh nghiệp nhằm tăng cường giao thương phát triển kinh tế sản xuất, đồng thời tích cực triển khai các hoạt động nhằm giúp các doanh nghiệp của Hiệp hội phát triển như các chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ; chương trình xây dựng văn hóa doanh nhân; các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư; tư vấn, hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực, như đất đai, tín dụng, khoa học công nghệ … góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hội viên và phát triển kinh tế – xã hội của thành phố

Xem thêm
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan tích cực kết nối, huy động các nguồn lực xã hội để triển khai các nội dung hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Chủ động, tích cực tham mưu đề xuất với chính quyền thành phố kịp thời có những chính sách khởi nghiệp đối với thanh niên, đồng thời hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng đến các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức về khởi nghiệp. Ngoài ra, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng còn tổ chức các hội thi sáng tạo, các giải thưởng khoa học - công nghệ, các hình thức tôn vinh trí thức tiêu biểu, từ đó phát triển công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ.

Xem thêm
Thành đoàn Hải Phòng

Thành đoàn Hải Phòng

Trong giai đoạn 2017 - 2021, các cấp bộ Đoàn, Hội thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, khơi gợi tinh thần khởi nghiệp, nhất là sáng tạo khởi nghiệp, tiến tới phát triển dự án thành công trong thực tiễn. Theo đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành Chương trình Thanh niên Hải Phòng sáng tạo khởi nghiệp, tập trung vào 3 nhóm chính: sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp; doanh nhân trẻ, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất-kinh doanh trong độ tuổi thanh niên mới đăng ký kinh doanh. Trong đó, hỗ trợ sinh viên các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp; hỗ trợ thanh niên nông thôn các dự án, đề án trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; hỗ trợ doanh nhân trẻ về quản trị doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, tích cực đi đầu trong hội nhập. Đặc biệt, Thành Đoàn khuyến khích tìm kiếm và phát triển các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên. Để khơi dậy ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, một trong những giải pháp Thành Đoàn đưa ra là tổ chức phát động cuộc thi “Ươm mầm khởi nghiệp". Đây là sân chơi mới cho đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, đổi mới và thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng thực hiện kết nối ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng. Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội thành phố phấn đấu mỗi năm, có ít nhất 2.000 - 3.000 lượt thanh niên được tư vấn trực tiếp, trực tuyến về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp; hỗ trợ 15 - 20 dự án, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp khả thi của thanh niên trên địa bàn thành phố; thu hút vốn đầu tư 1 - 2 tỷ đồng cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn thành phố; thành lập quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong năm 2017.

Xem thêm

KẾT NỐI CỔNG THÔNG TIN KHỞI NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên:
Số ĐT:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:

ĐỐI TÁC

0904.113.059

Thiết kế bởi Vinaweb