CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HẢI PHÒNG

Hotline
0904 113 059
Email
knsangtao@gmail.com

Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí điện hóa trên cơ sở chất điện ly rắn YSZ

Cập nhật: 06-12-2018 01:59:34 | Đề tài, dự án KHCN | Lượt xem: 1247

Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí điện hóa trên cơ sở chất điện ly rắn YSZ

1. Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí điện hóa trên cơ sở chất điện ly rắn YSZ

2. Thuộc lĩnh vực KH&CN: Khoa học tự nhiên - Vật lý

3. Năm bắt đầu tài trợ: 2014

4. Năm kết thúc: 2017

5. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Vật liệu

6. Chủ nhiệm đề tài       

7. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN

Đề tài nghiên cứu về lĩnh vực cảm biến khí điện hóa trên cơ sở chất điện ly rắn YSZ và điện cực nhạy khí oxit kim loại. Vật liệu YSZ (ZrO2+ Y2O3) và các oxit nhạy khí như WO3, NiO, Cr2O3 và ABO3 được chế tạo bằng các phương pháp sol-gel, thủy nhiệt, gốm. Cảm biến hóa được chế tạo theo cấu hình Pt/YSZ/(oxit kim loại) và nghiên cứu đặc trưng nhạy khí đối với các khí CO, NOx, CxHy, v.v. Ý tưởng chính của đề tài là nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện công nghệ tới vi cấu trúc của vùng chuyển tiếp 3 pha “khí-chất điện ly-điện cực” làm thay đổi tới các đặc trưng nhạy khí của cảm biến. Trên cơ sở phân tích các số liệu đạt được để có thể đánh giá cấu hình cảm biến và điện cực nhạy khí phù hợp cho các loại khí độc khí cháy nổ.

 
KẾT NỐI CỔNG THÔNG TIN KHỞI NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên:
Số ĐT:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:

ĐỐI TÁC

0904.113.059

Thiết kế bởi Vinaweb