CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HẢI PHÒNG

Hotline
0904 113 059
Email
knsangtao@gmail.com

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung kim loại – hữu cơ (MOFs) và vật liệu composit MOFs/Than hoạt tính ứng dụng làm chất hấp phụ hiệu quả cao trong xử lý môi trường

Cập nhật: 22-12-2018 01:17:44 | Đề tài, dự án KHCN | Lượt xem: 1521

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung kim loại – hữu cơ (MOFs) và vật liệu composit MOFs/Than hoạt tính ứng dụng làm chất hấp phụ hiệu quả cao trong xử lý môi trường

1. Tên đề tài, đề án các cấp: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung kim loại – hữu cơ (MOFs) và vật liệu composit MOFs/Than hoạt tính ứng dụng làm chất hấp phụ hiệu quả cao trong xử lý môi trường

2. Thuộc lĩnh vực KH&CN: Khoa học tự nhiên - Hoá học

3. Năm bắt đầu tài trợ: 2014

4. Năm kết thúc: 2017

5. Cơ quan chủ trì: Viện Hóa học

6. Chủ nhiệm đề tài

7. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN

Vật liệu khung kim loại – hữu cơ (MOFs) là thế hệ vật liệu lai mới hiện đang rất được các nhà nghiên cứu trên thế giới quan tâm. Đây là loại vật liệu lai giữa vô cơ và hữu cơ. Vật liệu này có cấu trúc xốp, diện tích bề mặt rất lớn 1000-10000 m2/g, kích thước mao quản có thể thay đổi bằng cách sử dụng các ligand kích thước khác nhau. Hơn nữa, khác với vật liệu xốp hữu cơ (than hoạt tính) có cấu trúc không trật tự, vật liệu xốp vô cơ (zeolit, MCM-41, SBA-15) chủ yếu chỉ chứa Si và Al, vật liệu khung kim loại – hữu cơ ưu việt hơn các vật liệu xốp vô cơ, hữu cơ trên do có cấu trúc sắp xếp trật tự, có thể đưa các kim loại khác nhau vào trong khung mạng và đặc biệt có thể thiết kế cấu trúc với kích thước mao quản mong muốn. Ngoài ra, vật liệu MOFs có thể chức năng hóa bề mặt tạo vật liệu với những tính năng mới. Rất nhiều công trình công bố về vật liệu MOFs nhưng chủ yếu là nghiên cứu tổng hợp các cấu trúc MOFs mới, các nghiên cứu đặc trưng vật liệu MOFs sử dụng các phương pháp hóa lý hiện đại như XRD, FTIR, SEM, TEM, XPS, TG-DTA,…Vật liệu MOFs này có khả năng trữ, tách khí cao đặc biệt có thể sử dụng làm chất xúc tác trong nhiều phản ứng hóa học. Tuy nhiên, vật liệu MOFs không bền, hoạt tính của xúc tác giảm khi tái sử dụng do cấu trúc MOFs bị phá hủy, biến đổi và vô định hình hóa. Mới đây, nhiều công trình chứng minh khả năng sử dụng vật liệu MOFs như một chất hấp phụ hiệu quả cao trong việc loại bỏ các khí độc hại, các chất hữu cơ dễ bay hơi độc hại (VOCs), asen và kim loại nặng

 
KẾT NỐI CỔNG THÔNG TIN KHỞI NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên:
Số ĐT:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:

ĐỐI TÁC

0904.113.059

Thiết kế bởi Vinaweb