CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HẢI PHÒNG

Hotline
0904 113 059
Email
knsangtao@gmail.com

Nghiên cứu, xây dựng mô phỏng hệ động lực chính và trạm phát điện cho tàu biển chở hàng tổng hợp.

Cập nhật: 30-01-2019 02:49:59 | Đề tài, dự án KHCN | Lượt xem: 1180

Nghiên cứu, xây dựng mô phỏng hệ động lực chính và trạm phát điện cho tàu biển chở hàng tổng hợp.

1. Tên đề tài, đề án các cấp:
Nghiên cứu, xây dựng mô phỏng hệ động lực chính và trạm phát điện cho tàu biển chở hàng tổng hợp.
2. Mã số, ký hiệu: ĐTĐL.CN-14/15
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Khoa học kỹ thuật và công nghệ - (Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin)
4. Năm bắt đầu tài trợ 2015
5. Năm kết thúc 2018
6. Cơ quan chủ trì  
7. Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lương Công Nhớ
8. Điểm nổi bật
Làm chủ công nghệ, xây dựng mô phỏng hệ động lực chính và trạm phát điện cho tàu biển chở hàng tổng hợp, có trọng tải từ (10.000 - 54.000)T cho hệ thống các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực Hàng hải chất lượng cao của Việt Nam và có khả năng thương mại hóa.
9. Mô tả chung về đề tài dự án KH&CN

Mục tiêu thực hiện:

Mục tiêu chung:
Làm chủ công nghệ, xây dựng mô phỏng hệ động lực chính và trạm phát điện cho tàu biển chở hàng tổng hợp, có trọng tải từ (10.000 - 54.000)T cho hệ thống các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực Hàng hải chất lượng cao của Việt Nam và có khả năng thương mại hóa.
Mục tiêu cụ thể:
-Nghiên cứu, xây dựng mô phỏng chức năng hoạt động cũng như các đặc tính chính cho 01 hệ động lực chính (HĐLC) và trạm phát điện (TPĐ) trên tàu biển chở hàng tổng hợp, có trọng tải nằm trong dải từ (10.000 - 54.000)T. 
-Nâng cao năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cho đội ngũ khoa học của ngành hàng hải, đặc biệt đội ngũ khoa học chuyên sâu về công nghệ tự động hóa và mô phỏng hệ thống chuyên ngành hàng hải.
-Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao cho các ngành hàng hải trong nước và quốc tế cũng như nhiều ngành kinh tế quốc dân.

Các sản phẩm chính:

Dạng I:
1) Trạm mô phỏng buồng điều khiển máy (ECR-S) cho HĐLC và TPĐ tàu biển chở hàng tổng hợp, có trọng tải nằm trong dải (10.000-54.000)T, các tính năng:
- Chức năng điều khiển, giám sát, báo động, bảo vệ cho hệ động lực chính và trạm phát điện
- Chức năng hỗ trợ kĩ thuật, chẩn đoán chuyên gia cho hệ động lực chính và trạm phát điện
- Chức năng điều khiển tiếng ồn. 
- Có tính năng kĩ thuật tương đương như ECR đã đóng tại một số nhà máy đóng tàu tại Việt nam
2) Phòng máy tính mô phỏng buồng máy (VER) cho HĐLC và TPĐ tàu biển chở hàng tổng hợp, trọng tải (10.000-54.000)T với chức năng:
- Phần cứng: 01 máy chủ (Instructor’s PC) và 10 máy trạm cho đào tạo, huấn luyện và NCKH-CN chuyên ngành.
- Mô phỏng hoạt động, chức năng của các hệ thống phục vụ HĐLC diesel lai chân vịt;
- Mô phỏng chế độ công tác của diesel tàu thủy;
- Mô phỏng chế độ công tác của vỏ tàu, chân vịt và khai thác HĐLC diesel tàu thủy;
- Mô phỏng TPĐ tàu thủy.
- Mô phỏng động lực học tàu thủy. Theo QCVN 21:2010/BGTVT; Lloyd 2014.
Mức chất lượng các sản phẩm (Dạng I) so với các sản phẩm tương tự trong nước và nước ngoài (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các chỉ tiêu về chất lượng cần đạt của các sản phẩm của đề tài)
- Trạm mô phỏng buồng điều khiển máy (ECR-S) cho giám sát và điều khiển HĐLC máy chính lai chân vịt và trạm phát điện. Hiển thị, báo động các thông số cơ bản (tĩnh) như các bảng điều khiển truyền thống. Hiện đại hơn (mô phỏng và thể hiện trên LED) vì đưa ra: Thông số động, có hỗ trợ kĩ thuật và chẩn đoán chuyên gia; có điều khiển âm thanh gần sát với điều kiện thực khai thác dưới tàu. Tiêu chẩn xét theo tính năng kĩ thuật tương đương như các tính năng của ECR đã đóng tại một số nhà máy đóng tàu tại Việt nam. 
Sản phẩm ECR-S đạt các tiêu chuẩn mà DNV 2.14 (2011) đưa ra cho các hệ thống mô phỏng buồng máy tàu biển [48].
- Phòng mô phỏng buồng máy (VER) có chức năng đào tạo, huấn luyện và NC. KH-CN, nghiên cứu phát triển. Thực hiện các chức năng tương đương như các chức năng trên hệ thống thực buồng máy và điện tàu biển chở hành tổng hợp, seri một loại tàu có tải trọng nằm trong dải (10.000 -54.000)T đã đóng ở Việt Nam. Các phân hệ mới và ưu việt cho NCKH chuyên sâu về: chẩn đoán chuyên gia; động lực học hệ động lực (TCVN 21:2010/ BGTVT) và trạm phát điện. 

Sản phẩm dạng II:
1) Phần mềm mô phỏng các hệ thống trong VER cho HĐLC và TPĐ.
* Yêu cầu cần đạt: Hiện đại, dễ sử dụng, giao diện trực quan đẹp. Nhập dữ liệu qua bảng. Xuất dữ liệu dưới dạng bảng tính EXCEL, in qua máy in, file mềm .pdf, .xlsx, .docx.
- Hiển thị đặc tính, thông số dạng đồ họa
- Báo động khi có thông số vượt giá trị cho phép.
- Phần mềm chạy độc lập từ file .EXE.
2) Phần mềm tính dao động xoắn, dao động dọc hệ trục diesel lai chân vịt và mô phỏng dao động /cân bằng rô to * Yêu cầu cần đạt: Hiện đại, dễ sử dụng, giao diện trực quan đẹp. Nhập dữ liệu qua bảng. Xuất dữ liệu dưới dạng bảng tính EXCEL, in qua máy in, file mềm .pdf, .xlsx, .docx.
- Hiển thị kết quả tính dao động 
- Hiển thị kết quả dao động cưỡng bức dưới dạng thời gian và tần số.Chỉ ra vùng cấm vận tốc khai thác.
Phần mềm chạy độc lập từ file .EXE.
3) Phần mềm hỗ trợ kĩ thuật, giám sát và chẩn đoán.
* yêu cầu cần đat: Hiện đại, dễ sử dụng, giao diện trực quan đẹp. Nhập dữ liệu qua bảng. Xuất dữ liệu dưới dạng bảng tính EXCEL, in qua máy in, file mềm .pdf, .xlsx, .docx.
- Giám sát các thông số trong hệ thống điện tàu thủy.
- Mô phỏng hòa động bộ điện tàu thủy.
Phần mềm chạy độc lập từ file .EXE.
4) Quy trình công nghệ mô phỏng.
* Yêu cần cần đạt: Xây dựng quy trình công nghệ mô phỏng đối tượng với mức độ phức tạp khác nhau về cấu trúc và chức năng hoạt động. 
5) Các mô hình toán, mô hình chức năng các máy và thiết bị tàu thủy được mô phỏng.
- Yêu cầu cần đạt: Hệ phương trình với giải thích cụ thể các thông số cần thiết. Sơ đồ chức năng hoạt động các hệ thống.
Thuật giải triển khai trên LabView. Các mô hình dễ triển khai lập trình mô phỏng và đảm bảo độ chính xác cần thiết.
6) Các bảng, sơ đồ phân tích thiết kế hệ thống mô phỏng
- Yêu cầu cần đạt: Đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của đầu vào, đầu ra, có tham khảo từ nhu cầu công nghệ hiện đại và thực tế sản xuất. Giải thích tường minh từng thành phần.
7) Các cơ sở dữ liệu cần thiết
- Cơ sở dữ liệu cho các nhóm thiết bị chung.
- Cơ sở dữ liệu chuẩn cho giám sát, chẩn đoán, điều khiển.

Dạng III: Bài báo,sách chuyên khảo, và các sản phẩm khác

1) Bài báo khoa học, công nghệ
- Nội dung: các kết quả mới
- Đảm bảo yêu cầu của tạp chí, hội nghị KHCN
2) Sách chuyên khảo
- Chuyên đề nghiên cứu với các kết quả mới triển khai ứng dụng công nghệ LabView vào giải quyết các vấn đề theo từng nội dung
3) Sách tham khảo Ứng dụng LabView trong mô phỏng 
4) Hướng dẫn thực hành, huấn luyện trên mô phỏng
-Phù hợp chương trình đào tạo ĐH, Sau ĐH.
- Đảm bảo tính khoa học và công nghệ mới của hệ thống mô phỏng.
10. Mô tả về quy trình chuyển giao

Mọi thông tin về chuyển giao công nghệ, vui lòng liên hệ:

Văn phòng Chuyển giao Công nghệ - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Trụ sở chính: Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội; VP HN: Phòng 502-507, Tầng 5, Tòa A; 58 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội;
3 - 5 Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04.63.269.229 ; Fax: 04.63.269.228

11. Kết quả thực hiện và khả năng ứng dụng

Liên hệ trực tiếp!
KẾT NỐI CỔNG THÔNG TIN KHỞI NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên:
Số ĐT:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:

ĐỐI TÁC

0904.113.059

Thiết kế bởi Vinaweb