CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HẢI PHÒNG

Hotline
0904 113 059
Email
knsangtao@gmail.com
STT Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP Chính phủ 23/8/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp Tải về
2 Nghị định 34/2018/NĐ-CP Chính phủ 08/3/2018 Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
3 Nghị định 37/2020/NĐ-CP Chính phủ 30/03/2020 Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Tải về
4 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Chính phủ 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Tải về
5 Luật đầu tư 61/2020/QH14 Quốc hội 17/06/2020 Luật đầu tư 2020 Tải về
6 Nghị định 80/2021/NĐ-CP Chính phủ 26/08/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
7 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT Bộ KH&ĐT 10/05/2022 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
8 Quyết định số 188/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 09/02/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 Tải về
9 Quy định 409/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo 22/4/2021 Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2021 Tải về
10 Quyết định số 118/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 25/01/2021 Quyết định ban hành chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 Tải về
11 Kế hoạch số 281/KH-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 10/12/2020 Quy định các chính sách của thành phố phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST giai đoạn 2021 - 2025. Tải về
12 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP Chính Phủ 10/05/2019 Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về

KẾT NỐI CỔNG THÔNG TIN KHỞI NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Họ và tên:
Số ĐT:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:

ĐỐI TÁC

0904.113.059

Thiết kế bởi Vinaweb